دولت در بحث کرونا، مدیریت بی‌نظیری داشت / فرمانداران باید به صورت مستمر با بدنه اجتماعی در ارتباط و تعامل باشند
دولت در بحث کرونا، مدیریت بی‌نظیری داشت / فرمانداران باید به صورت مستمر با بدنه اجتماعی در ارتباط و تعامل باشند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از هجمه‌های غیرمنصفانه به عملکرد دولت از سوی افراد و گروه‌های سیاسی، گفت: دولت در بحث کرونا، مدیریت بی‌نظیری داشت و باید این اقدامات برای مردم تبیین و تشریح شود.

علیار راستگو در در نشست هم‌اندیشی فرمانداران استان آذربایجان شرقی تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، تأمین امنیت و برگزاری انتخابات را سه وظیفه ذاتی فرمانداران ذکر کرد و گفت: فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها، نقش نظارت و هماهنگی بین نهادها و سازمان‌ها را دارند.

وی با تأکید بر اینکه فرمانداران باید به صورت مستمر با بدنه اجتماعی در ارتباط و تعامل باشند، افزود: بازسازی سرمایه اجتماعی نیازمند ارتباط با تشکل‌های مردمی و گروه‌های مرجع است و در این سازمان‌های مردم‌نهاد یک ظرفیت بسیار خوب برای مدیریت مسائل مختلف به شمار می‌روند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از هجمه‌های غیرمنصفانه به عملکرد دولت از سوی افراد و گروه‌های سیاسی، گفت: دولت در بحث کرونا، مدیریت بی‌نظیری داشت و باید این اقدامات برای مردم تبیین و تشریح شود.

راستگو با تأکید بر رصد جدی مسائل کارگری در کمیسیون کارگری استان، از فرمانداران خواست تا ضمن ارتباط تنگاتنگ با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان و تشکل‌های کارگری، مشکلات این حوزه را به دقت بررسی و برای رفع آنها تدبیر کنند.