در میان ۸۶ کشور جهان/  راهیابی جوان تبریزی به  کنفرانس بین المللی  تحقیقات رسانه و ارتباطات
در میان ۸۶ کشور جهان/  راهیابی جوان تبریزی به  کنفرانس بین المللی  تحقیقات رسانه و ارتباطات

یاسمین مولانا محقق جوان و فعال رسانه ای تبریزی به عنوان تنها نماینده ایران در کنفرانس بین المللی علمی تحقیقات رسانه و ارتباطات حضور می یابد. به گزارش قلم پرس،از تبریز، مولانا با دو مقاله علمی در بخش های ارتباطات بین الملل و ارتباطات زیست محیطی کنفرانس IAMCR به سرپرستی مهرداد احمدی استادیار  گروه مدیریت […]یاسمین مولانا محقق جوان و فعال رسانه ای تبریزی به عنوان تنها نماینده ایران در کنفرانس بین المللی علمی تحقیقات رسانه و ارتباطات حضور می یابد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، مولانا با دو مقاله علمی در بخش های ارتباطات بین الملل و ارتباطات زیست محیطی کنفرانس IAMCR به سرپرستی مهرداد احمدی استادیار  گروه مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز حضور می یابد.

یکی از مقاله های پذیرفته شده در این کنفرانس به موضوع موانع و پیامدهای پوشش رسانه ای ورزش زنان می پردازد.

مقاله دیگر ارتباطات زیست محیطی در ایران را بررسی کرده و به ارائه طرح ابتکاری در این حوزه می پردازد که رویکرد این مقاله مورد توجه داوران این کنفرانس قرار گرفته است.  

هزار و ۴۲۰ مقاله در کنفرانس IAMCR از ۸۶ کشور پذیرفته شده که در این میان ایران با تنها نمایندگان خود به تحلیل موضوعات ارتباطات زیست محیطی و  تصویر ورزش زنان در رسانه ها خواهد پرداخت و  یافته های علمی خود را در این کنفرانس ارائه خواهند کرد.

کنفرانس IAMCR توسط انجمن علمی تحقیقات رسانه و ارتباطات IAMCR برگزار می شود که امسال دانشگاه کشور چین با همراهی اسپانیا میزبان این کنفرانس علمی هستند.

انتهای پیام/