در سریع ترین زمان ممکن این چاله ها پر و آسفالت معابر ترمیم شود
در سریع ترین زمان ممکن این چاله ها پر و آسفالت معابر ترمیم شود

شهردار تبریز تخریب آسفالت معابر سطح شهر را نتیجه استفاده از حجم بالای نمک بر اساس مطالبه شهروندان در بارش های اخیر عنوان کرد.

ایرج شهین باهر در یکصد شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر تلاش معاونت های خدمات شهری شهرداری های مناطق دهگانه برای ترمیم آسفالت های تخریب شده خیابان ها، اظهار کرد: افرادی که منتقد تخریب آسفالت هستند، موقع بارش های سنگین برف از شهرداری تبریز درخواست نمک پاشی جهت بازگشایی معابر داشتند.

شهردار تبریز عنوان کرد: حجم بالای بارش ها در تبریز موجب شد تا ما فقط در یک روز، پنج هزار تن نمک پاشی داشته باشیم که این مقدار به میزان دو سال نمک پاشی شهر تبریز بود. اگر امروز چاله هایی در معابر تبریز ایجاد شده است، آثار همان نمک پاشی پتج هزار تنی است.

او افزود: برای ترمیم آسفالت و پر کردن چاله ها، نیاز است که آسفالت خشک شود تا بتوان این چاله ها را به شکل اساسی آسفالت ریزی کرد و وقتی چاله پر از آب است نمی توان از آسفالت گرم و اساسی استفاده کرد.

ایرج شهین باهر یادآور شد: با این حال طی جلسه ای که روز گذشته با معاونان خدمات شهری مناطق داشتیم، تاکید کردیم که در سریع ترین زمان ممکن این چاله ها پر و آسفالت معابر ترمیم شود.

او گفت: تبریز برای همه ما است و ما در آن زندگی می کنیم و لازم است تا برای حفظ شهرمان کمک کنیم.