درخشش شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در هیجدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
درخشش شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در هیجدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران

درخشش شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در هیجدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در هیجدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران بعنوان دستگاه اجرایی برتر کشور از طرف جامعه جهانی سبز و انجمن مدیریت سبز ایران معرفی شد. به گزارش قلم پرس، ، هیجدهمین دوره همایش مدیریت […]درخشش شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در هیجدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در هیجدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران بعنوان دستگاه اجرایی برتر کشور از طرف جامعه جهانی سبز و انجمن مدیریت سبز ایران معرفی شد.

به گزارش قلم پرس، ، هیجدهمین دوره همایش مدیریت سبز با محوریت دانش سبز با حضور اساتید، سخنرانان و شرکت های فعال در این حوزه به همراه مراسم اعطای گواهینامه های سازمان های برتر و سبز در مورخ ۲۱ و ۲۲ آبان ماه سالجاری در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.
در این رویداد که همه ساله از طرف انجمن مدیریت سبز ایران و با همکاری جامعه جهانی مدیریت سبز برگزار می گردد شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با اجرای چهار عنوان پروژه زیست محیطی شامل: محاسبه ردپای کربن، مدل مدیریت سبز تصفیه خانه فاضلاب تبریز، ارزیابی EAST برای پروژه حذف آرسنیک از آبهای آلوده در چاههای مخزن مادر و دفاترکار سبز حوزه ستادی و واحدهای تابعه حضور فعال و پررنگی داشت.
در این همایش که طی روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان ماه در هتل المپیک تهران و با حضور نمایندگان شرکت های خارجی و داخلی برگزار گردید، از شرکت ها و دستگاه های اجرایی برتر و فعال در حوزه مدیریت سبز تقدیر بعمل آمد که شرکت آبفای استان آذربایجان شرقی بعنوان دستگاه اجرایی برتر کشور در این زمینه و با کسب بیشترین جوایز مربوطه تقدیر شده و ضمن دریافت لوح های سپاس برای پروژه های خود از جمله دریافت نشان مدیریت سبز و ردپای کربن برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز، پروژه EAST برای طرح تحقیقاتی حذف فلزات سنگین به روش فیلتراسیون و اکسیداسیون از چاه های آّب شرب و دفاترکارسبز برای حوزه ستادی و ۱۵ واحد تابعه خود، موفق به کسب لوح GREEN CSR یا همان مسئولیت پذیری سازمانی با رویکرد سبز از طرف جامعه جهانی سبز و انجمن مدیریت سبز ایران گردید.
شایان ذکر است پروژه های زیست محیطی در شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی همسو با الزامات جهانی مبنی بر کاهش انتشارگاز های گلخانه ای اجرا می گردد.