خبرگزاری میزان – طی صدور حکمی از طرف رئیس قوه قضائیه، محمد سجاد اعتباری به عنوان دادستان جدید شهرستان مهریز استان یزد منصوب شد. در متن این حکم آمده است: «امیداست با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت […]

خبرگزاری میزان – طی صدور حکمی از طرف رئیس قوه قضائیه، محمد سجاد اعتباری به عنوان دادستان جدید شهرستان مهریز استان یزد منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: «امیداست با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سر لوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف موفق باشید.»

پیش از اعتباری، «علی زارع» نزدیک به ۲ سال عهده‌دار دادستانی شهرستان مهریز بود.

انتهای پیام/