شهردار تبریز با اشاره به هنرهای بومی این شهر، خواستار همکاری اساتید دانشگاهی با مدیریت شهری برای معرفی و ترویج هرچه بیشتر این هنرها شد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار عصر امروز در دیدار با نخبگان و فرهیختگان منطقه ۸ تبریز اظهار کرد: سعی ما این است که از طریق استمرار قرار خدمت، دایره […]شهردار تبریز با اشاره به هنرهای بومی این شهر، خواستار همکاری اساتید دانشگاهی با مدیریت شهری برای معرفی و ترویج هرچه بیشتر این هنرها شد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار عصر امروز در دیدار با نخبگان و فرهیختگان منطقه ۸ تبریز اظهار کرد: سعی ما این است که از طریق استمرار قرار خدمت، دایره وسیعی برای تبادل افکار ایجاد کنیم تا نظرات نخبگان در حوزه های مختلف اخذ و در تصمیم سازی و تصمیم گیری مورد استفاده قرار بگیرد.