خانه‌های تاریخی از دست ادارات گرفته شود
خانه‌های تاریخی از دست ادارات گرفته شود

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز گفت: استفاده از خانه‌های تاریخی به عنوان کاربری اداری استهلاک را در آن خانه بالا می برد، فلذا لازم است این خانه ها از دست ادارات گرفته شود. به گزارش قلم پرس،از تبریز، علی نوای باغبان، نایب رئیس کمیسیون […]نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز گفت: استفاده از خانه‌های تاریخی به عنوان کاربری اداری استهلاک را در آن خانه بالا می برد، فلذا لازم است این خانه ها از دست ادارات گرفته شود.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، علی نوای باغبان، نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: بهتر است ما شهرداری را ملزم کنیم تا ۶ ماه وضعیت خانه‌های تاریخی را تعیین تکلیف کند.

وی در ادامه سخنان خود ابراز کرد: برخی از خانه‌های تاریخی که در دست شهرداری بوده  برای مسائل هنری و تاریخی تعلق یافته مثلا خانه علی مسیو و ختایی که این خانه‌ها با کاربری صحیح استفاده می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز اذعان کرد: ولی برخی از خانه ها هم به عنوان کاربری اداری مورد استفاده قرار می گیرند که بهتر است این خانه ها به وضعیت قبلی خود باز گردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: لازم است شهرداری در تدوین بودجه سال آینده امور مربوط به نگهداری خانه های تاریخی را مد نظر قرار دهد.

نوای باغبان در ادامه سخنان خود یادآور شد: استفاده از خانه‌های تاریخی به عنوان کاربری اداری استهلاک را در آن خانه بالا می برد، فلذا لازم است این خانه ها از دست ادارات گرفته شود.

نائب رییس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنانش مطرح کرد: یکی از خانه‌های تاریخی را می توان به خانه علما اختصاص داد که گنجینه‌های ویژه تبریز در این حوزه، سه علامه و شهدای محراب را به نسل‌های اخیر معرفی کنیم.

مقرر گردید کمیته کارشناسی در خصوص تدوین آیین نامه بهره برداری از خانه های تاریخی و موضوع تاسیس شرکت توسعه و بهره برداری گردشگری تبریز اقدامات لازم را انجام داده و سپس موارد را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز ارجاع دهند.

انتهای پیام/