حمایت ایران از بیانیه های توقف جنگ در یمن
حمایت ایران از بیانیه های توقف جنگ در یمن

سخنگوی وزارت امور خارجه از بیانیه شماری از شخصیت های سیاسی قابل احترام کشورهای اسلامی برای توقف سه ماهه جنگ در یمن حمایت کرد. به گزارش قلم پرس به نقل از وزارت امورخارجه، بهرام قاسمی در این خصوص گفت: جمهوری اسلامی ایران از آغاز و ابتدای این جنگ ویرانگر خواستار توقف هرچه سریع تر مخاصمه […]

سخنگوی وزارت امور خارجه از بیانیه شماری از شخصیت های سیاسی قابل احترام کشورهای اسلامی برای توقف سه ماهه جنگ در یمن حمایت کرد.

به گزارش قلم پرس به نقل از وزارت امورخارجه، بهرام قاسمی در این خصوص گفت: جمهوری اسلامی ایران از آغاز و ابتدای این جنگ ویرانگر خواستار توقف هرچه سریع تر مخاصمه شد و یک راه حل چهار ماده ای از سوی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ارائه کرد.
وی تاکید کرد که ایران از هر طرح و پیشنهادی که بتواند از طریق گفت وگو و یک راه حل سیاسی به پایان این جنگ کمک کند ، همچون همیشه حمایت خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ارج نهادن به احساس مسئولیت این شخصیت های سیاسی آمادگی کشورمان را برای هرگونه کمک جهت اجرایی کردن این پیشنهاد اعلام و از جامعه بین المللی بویژه همه دولت های اسلامی خواست تلاش هایشان را جهت توقف این جنگ خانمان سوز افزایش دهند.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که در طرح پیشنهادی وزیر امور خارجه کشورمان عنوان شده ترک مخاصمه و آتش بس فوری، ارسال کمک های انساندوستانه، آغاز گفت وگوهای سیاسی بین همه طرف های یمنی و تشکیل دولت فراگیر ملی، مؤلفه های اصلی دستیابی به صلح پایدار در یمن است.