حمایت از حقوق مصرف‌کننده ضامن بقای تولید است
حمایت از حقوق مصرف‌کننده ضامن بقای تولید است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تولید مهم است و برای کشور عزت می آورد، گفت: به هر میزان تولید ملی بیشتر و بهتر باشد به همان اندازه عزت ملی افزایش می یابد.

به گزارش قلم پرس، علی جهانگیری در چهارمین جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان آذربایجان شرقی، با تاکید بر رعایت اصل شفافیت در تولید کالا و ارایه خدمات، افزود: در زمان کنونی چشم تیزبین جامعه و مصرف کننده، مقررات و حقوق مربوط به خود را رصد می کند.

وی با بیان اینکه رعایت حقوق مستقیم و غیرمستقیم مصرف کننده ضامن بقای واحد تولیدی و خدماتی در جامعه است، اظهار داشت: برای اینکه واحد تولیدی و خدماتی بتواند ادامه فعالیت کرده و مشتری خود را از دست ندهد باید به صورت شفاف مشخصات کالای تولیدی و خدمات خود را به مصرف کننده ارایه دهد.

جهانگیری ادامه داد: همچنین واحدهای تولیدی و خدماتی باید علاوه بر رعایت حقوق مستقیم و غیرمستقیم مصرف کننده به ارزش های مشتری نیز ارزش دهند.

در این جشنواره از ۴۹ واحد تولیدی و خدماتی حامی حقوق مصرف کننده تجلیل شد.