حرکت جزیره ای و غیر هدفمند علت عدم موفقیت در برخی کارهای فرهنگی است
حرکت جزیره ای و غیر هدفمند علت عدم موفقیت در برخی کارهای فرهنگی است

فرمانده سپاه عاشورا، گفت: دلیل اصلی اینکه گاهی در برخی مسایل فرهنگی موفق نمی شویم این است که در کارهای فرهنگی غیر هدفمند، جزیره ای و بدون هماهنگی عمل می کنیم و با این گونه عمل کردن نمیتوانیم به اهداف والای فرهنگی دست یابیم. سردار غلام عسگر کریمیان در هفدهمین جلسه کنگره شهدای دانشجوی استان آذربایجان شرقی […]

فرمانده سپاه عاشورا، گفت: دلیل اصلی اینکه گاهی در برخی مسایل فرهنگی موفق نمی شویم این است که در کارهای فرهنگی غیر هدفمند، جزیره ای و بدون هماهنگی عمل می کنیم و با این گونه عمل کردن نمیتوانیم به اهداف والای فرهنگی دست یابیم.

سردار غلام عسگر کریمیان در هفدهمین جلسه کنگره شهدای دانشجوی استان آذربایجان شرقی ضمن درود به روح پاک شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای گلگون کفن، بیان کرد: باید یکی از کارهای اولویت دار دانشگاه ها، توجه به مسایل فرهنگی جامعه و جهاد فرهنگی دانشجویان باشد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص الزامات جهاد فرهنگی گفت: حضرت آقا همواره در سخنان شان به موضوع جهاد فرهنگی توجه ویژه دارند چنانکه فرمودند: کار جهادی به معنای بی قانونی نیست بلکه معنای دقیق جهاد فرهنگی این است که از موانع به بهترین نحو عبور کنیم.

سردار کریمیان گفت: دلیل اصلی اینکه گاهی در برخی مسایل فرهنگی موفق نمی شویم این است که در کارهای فرهنگی غیر هدفمند، جزیره ای و بدون هماهنگی عمل می کنیم و با این گونه عمل کردن نمیتوانیم به اهداف والای فرهنگی دست یابیم.

فرماندهی سپاه عاشورا، ضمن تاکید بر این نکته که موتور محرک حرکت های جهاد پرداختن به مسایل فرهنگی است، ادامه داد: برای تحقق مسایل فرهنگی باید اولویت ها را تشخیص دهیم و به فرعیات مشغول نباشیم؛ باید توطئه های دشمن را بشناسیم و در برابر این توطئه ها عملیات جدی انجام دهیم؛ پایش مستمر مسایل فرهنگی را بجا و خوب انجام دهیم؛ برای انجام کارهای فرهنگی نباید افراطی عمل کرد هم چنانکه ب مسامحه نمی شود کاری از پیش برد.

سردار کریمیان بیان کرد: برای درخشیدن در فعالیت های فرهنگی و نتیجه مطلوب این مسایل، باید دانشگاه ها به کیفی سازی آموزش ها بپردازند؛ چرا که در عرصع جهاد فرهنگی نبرد علمی حرف اول را میزند. وی خطاب به دانشگاهیان گفت: اعتقاد داریم که شما دانشگاهیان نه تنها افسران جنگ نرم، بلکه سرداران جنگ نرم می باشید.