حجت الاسلام رسول برگی رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به مناسبت ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا پیام تسلیت صادر کرد. به گزارش قلم پرس، حجت الاسلام رسول برگی رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز با صدور پیامی ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا را تسلیت گفت.حجت الاسلام رسول برگی رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به مناسبت ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش قلم پرس، حجت الاسلام رسول برگی رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز با صدور پیامی ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا را تسلیت گفت.