شهردار تبریز در ادامه برنامه کاری امروز خود، جلسه‌ای را با معاونان خود در محل شهرداری منطقه ۷ برگزار کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار که از صبح امروز علاوه بر بازدید میدانی از آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی منطقه ۷ و تاکید بر تسریع اجرای عملیات این پروژه‌ها، جلساتی را با استاندار و مدیران […]شهردار تبریز در ادامه برنامه کاری امروز خود، جلسه‌ای را با معاونان خود در محل شهرداری منطقه ۷ برگزار کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار که از صبح امروز علاوه بر بازدید میدانی از آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی منطقه ۷ و تاکید بر تسریع اجرای عملیات این پروژه‌ها، جلساتی را با استاندار و مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین دیدار مردمی با شهروندان منطقه داشت، جلسه‌ دو ساعته‌ای را نیز با معاونان خود و شهردار منطقه ۷ برگزار کرد.