جزئیات رسیدگی به ۳ پرونده مطبوعاتی/ مدیرعامل پایگاه خبری نفت ما مجرم شناخته شد
جزئیات رسیدگی به ۳ پرونده مطبوعاتی/ مدیرعامل پایگاه خبری نفت ما مجرم شناخته شد

خبرگزاری میزان – احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی بیان کرد: روز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی سه پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطرنشان کرد: در […]

خبرگزاری میزان – احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی بیان کرد: روز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی سه پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطرنشان کرد: در پرونده اول، اتهام مدیرمسئول پایگاه خبری اطلاعات روز دائر بر توهین به مقامات مورد رسیدگی قرار گرفت و هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را باتفاق آراء مجرم دانست و با اکثریت آراء متهمان را مستحق تخفیف دانستند.

 

بیشتر بخوانید:

وی اظهار کرد: در پرونده دوم، به اتهام مدیرعامل پایگاه خبری نفت ما و خبرنگار دائر بر افترا رسیدگی شد و هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهمان را باتفاق آراء مجرم دانست و با اکثریت آراء متهمان را مستحق تخفیف دانستند.

مومنی راد خاطرنشان کرد: در پرونده سوم؛ به اتهام مدیر مسئول پایگاه خبری میز نفت دائر بر افترا رسیدگی شد و هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را باتفاق آراء مجرم دانست و با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف دانستند.

انتهای پیام/