جریمه آمبولانس در حین ماموریت در تبریز
جریمه آمبولانس در حین ماموریت در تبریز

جریمه آمبولانس در حین انجام ماموریت, بیمار دچار کاهش هوشیاری شده بود,تبریز, ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

جریمه آمبولانس در حین انجام ماموریت, بیمار دچار کاهش هوشیاری شده بود,تبریز, ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

photo_2016-07-27_16-21-15