جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی یکشنبه ۷ مرداد در تبریز
جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی یکشنبه ۷ مرداد در تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز یکشنبه ۷ مرداد را منتشر کرد.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز یکشنبه ۷ مرداد را منتشر کرد.