جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی روز سه شنبه ۲ مرداد در تبریز
جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی روز سه شنبه ۲ مرداد در تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز سه شنبه ۲ مرداد را منتشر کرد.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز سه شنبه ۲ مرداد را منتشر کرد.