شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز سه شنبه ۲ مرداد را منتشر کرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :