جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی جمعه ۵ مرداد در تبریز
جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی جمعه ۵ مرداد در تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز جمعه ۵ مرداد را منتشر کرد.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز جمعه ۵ مرداد را منتشر کرد.