جبارزاده از معاونت وزارت کشور می رود/ سرمست سرپرست معاونت سياسى وزارت کشور شد
جبارزاده از معاونت وزارت کشور می رود/ سرمست سرپرست معاونت سياسى وزارت کشور شد

سخنگوى وزارت كشور گفت: به توجه به مشموليت معاون سياسى وزارت كشور در قانون منع بكارگيرى بازنشستگان، وزير كشور ضمن قدردانى از زحمات دكتر جبارزاده معاون سياسى وزارت كشور در حكمي سرمست مديركل سياسى اين وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اين معاونت منصوب كرد. سید سلمان سامانی سخنگوى وزارت كشور با اشاره به […]

سخنگوى وزارت كشور گفت: به توجه به مشموليت معاون سياسى وزارت كشور در قانون منع بكارگيرى بازنشستگان، وزير كشور ضمن قدردانى از زحمات دكتر جبارزاده معاون سياسى وزارت كشور در حكمي سرمست مديركل سياسى اين وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اين معاونت منصوب كرد.

سید سلمان سامانی سخنگوى وزارت كشور با اشاره به مشموليت معاون سياسى وزارت كشور در قانون منع بكارگيرى بازنشستگان گفت: وزير كشور ضمن قدردانى از زحمات دكتر جبارزاده معاون سياسى وزارت كشور در حكمي بهرام سرمست مديركل سياسى اين وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اين معاونت منصوب كرد.