جبارزاده از معاونت وزارت کشور می رود/ سرمست سرپرست معاونت سیاسى وزارت کشور شد
جبارزاده از معاونت وزارت کشور می رود/ سرمست سرپرست معاونت سیاسى وزارت کشور شد

سخنگوى وزارت کشور گفت: به توجه به مشمولیت معاون سیاسى وزارت کشور در قانون منع بکارگیرى بازنشستگان، وزیر کشور ضمن قدردانى از زحمات دکتر جبارزاده معاون سیاسى وزارت کشور در حکمی سرمست مدیرکل سیاسى این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد. سید سلمان سامانی سخنگوى وزارت کشور با اشاره به […]

سخنگوى وزارت کشور گفت: به توجه به مشمولیت معاون سیاسى وزارت کشور در قانون منع بکارگیرى بازنشستگان، وزیر کشور ضمن قدردانى از زحمات دکتر جبارزاده معاون سیاسى وزارت کشور در حکمی سرمست مدیرکل سیاسى این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد.

سید سلمان سامانی سخنگوى وزارت کشور با اشاره به مشمولیت معاون سیاسى وزارت کشور در قانون منع بکارگیرى بازنشستگان گفت: وزیر کشور ضمن قدردانى از زحمات دکتر جبارزاده معاون سیاسى وزارت کشور در حکمی بهرام سرمست مدیرکل سیاسى این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد.