دبیرنظام پیشنهادهای شهرداری تبریز با بیان اینکه بیش از ۵ هزار پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادهای شهرداری تبریز ثبت شده است، گفت: روند افزایش ۱۰۰ درصدی آمار ثبت و دریافت پیشنهاد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن و همچنین اجرای بیش از ۱۷۰ پیشنهاد برتر در واحدهای مختلف مجموعه نشان می دهد […]دبیرنظام پیشنهادهای شهرداری تبریز با بیان اینکه بیش از ۵ هزار پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادهای شهرداری تبریز ثبت شده است، گفت: روند افزایش ۱۰۰ درصدی آمار ثبت و دریافت پیشنهاد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن و همچنین اجرای بیش از ۱۷۰ پیشنهاد برتر در واحدهای مختلف مجموعه نشان می دهد که شهرداری تبریز در امر ریل گذاری مدیریت مشارکتی روند موفق و رو به رشدی داشته است.

به گزارش قلم پرس، فرزاد نظیری گفت: سیاست کاری مدیریت شهری تبریز استفاده حداکثری از توان فکری و خلاقیت نخبگان و صاحب نظران در زمینه های مختلف کاری می باشد که نمونه بارز آن به فراخوان دریافت پیشنهادهای شهروندان و کارکنان در تدوین بودجه شهرداری سال ۱۴۰۱، مسابقات درون سازمانی کارکنان تحت عنوان لیگ آنلاین و  همچنین فراخوان های بهبود فرآیندها کاری در حوزه های شهرداری تبریز می توان اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه استفاده از فکر و ایده های خلاق در مدیریت شهری  باعث عبور از بسیاری از موانع و چالش های شهری می شود، اظهار داشت: این مجموعه ضمن اعتقاد به تأثیر اندیشه‌های نو در تحقق توسعه پایدار شهری به دنبال ایفای نقشی فعال در تصمیم‌سازی‌های مدیریت شهری و تحقق مدیریت مشارکتی در شهر تبریز است.
نظیری در خاتمه ضمن قدردانی ازحمایت های همه جانبه مدیریت شهرداری تبریز از نظام مدیریت مشارکتی و همچنین ایجاد ساز و کار مناسب در جلب نظرات کارکنان و شهروندان در زمینه های کاری شهرداری تبریز تصریح کرد: ایجاد زمینه های لازم برای بهره گیری از پیشنهادهای کارکنان و شهروندان عزیز  همواره به عنوان یک الزام مطرح است.
دبیرنظام پیشنهادهای شهرداری تبریز، افزود: مخاطبان نظام پیشنهادها شامل کارکنان شهرداری در تمام سطوح شغلی و در تمامی مجموعه‌های شهرداری، اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، شهروندان و گردشگران است.