پارک موزه دفاع مقدس تبریز به عنوان بزرگ ترین مجموعه فرهنگی این شهر تا نیمه دوم سال جاری به صورت کامل به بهره برداری می رسد. شهریار تبریز/ بهنام عبداللهی: یکی از دغدغه های مدیران شهری، فراهم ساختن بستری برای انتقال فرهنگ شهادت و ارزش های دوران دفاع مقدس به نسل جوان است؛ نسلی که […]پارک موزه دفاع مقدس تبریز به عنوان بزرگ ترین مجموعه فرهنگی این شهر تا نیمه دوم سال جاری به صورت کامل به بهره برداری می رسد.

شهریار تبریز/ بهنام عبداللهی: یکی از دغدغه های مدیران شهری، فراهم ساختن بستری برای انتقال فرهنگ شهادت و ارزش های دوران دفاع مقدس به نسل جوان است؛ نسلی که اگرچه شاهد عینی دلاوری ها و فداکاری‌های مردمان این سرزمین در دوران جنگ تحمیلی نبودند، اما همواره مایل به درک این مکتب با جان و دل‌شان هستند.