تکدی‌گری جرم نیست/  تمام معضلات وگرفتاری ما منشاء بیکاری دارد
تکدی‌گری جرم نیست/  تمام معضلات وگرفتاری ما منشاء بیکاری دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه متکدی مجرم نیست،گفت:کاهش مصرف مواد مواد مخدر در کشور نیازمند خشکاندن منبع تولید و توزیع است. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سید حمزه امینی درباره بکار بردن لفظ مجرم برای متدکیان،گفت: لفظ مجرم و عنوان مجرم خطاب به متکدیان بدون اینکه این افراد جرمی […]

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه متکدی مجرم نیست،گفت:کاهش مصرف مواد مواد مخدر در کشور نیازمند خشکاندن منبع تولید و توزیع است.

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سید حمزه امینی درباره بکار بردن لفظ مجرم برای متدکیان،گفت: لفظ مجرم و عنوان مجرم خطاب به متکدیان بدون اینکه این افراد جرمی را مرتکب شده باشد، صحیح نیست زیرا جرم  مفهوم قانونی دارد که توسط مراجع قضایی تعریف شده است.

نماینده هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که متکدیان جمع آوری می‌شوند و مجددا رها می شوند، بطور حتم نمی‌توان با این اوصاف در راستای بهبود وضعیت متکدیان گام‌های اساسی برداشت بلکه باید پس از جمع آوری متکدیان، فکر اساسی برای تامین نیازهای اولیه شهروندی از جمله فرصت‌های اشتغال پایدار برای این افراد در جامعه کرد.

امینی افزود: باید برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر در کشور از جمله میان متکدیان باید منشا مواد مخدر را  در کشو ر از بین برد و زمانی که مواد به سادگی در دسترس این افراد نباشد، بطور حتم، شاهدکاهش مصرف مواد مخدر در کشور خواهیم بود و بنابراین نباید اجازه داد، برخی با دادو ستد مواد مخدر به پول برسند اما موجبات افزایش مصرف مواد مخدر را در کشور فراهم کنند.

نماینده مردم هشترود در مجلس خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از افزایش اعتیاد باید به گام نخست از با مواد فروشان مواد مخدر مبارزه کرد تا بتوان وضعیت این افراد را ساماندهی کرد.

وی ادامه داد: تمام معضلات وگرفتاری ما منشاء بیکاری دارد  بطور مثال یکی از علت‌های گرایش به قلیان را می توان درد معضل بیکاری جست وجو کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه متکدیان مجرم نیستند یادآورشد: متکدی گری به نوبه خود جرم نیست بلکه این افراد اگر جرمی را انجام دادند، سپس می‌توان به آنان لفظ مجرم را خطاب کرد.