تولید ۱۰۲ هزار نشاء گل توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز
تولید ۱۰۲ هزار نشاء گل توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز

از سوی حوزه فضای سبز منطقه تاکنون ۱۰۲ هزار بوته نشاء گل فصلی در ۷ گلخانه موجود این شهرداری، کاشت و تولید شده است.

به گزارش قلم پرس، از سوی حوزه فضای سبز منطقه تاکنون ۱۰۲ هزار بوته نشاء گل فصلی در ۷ گلخانه موجود این شهرداری، کاشت و تولید شده است.

کارگران حوزه فضای سبز منطقه ۲ برای ایجاد مناظر زیبای بهاره، اقدام به تولید نشاهایی از قبیل نازیخی و فرانسه، قزلی و ردبکیا، مارگارید و… جهت کاشت بهاره در معابر و میادین سطح حوزه این منطقه کرده‌اند که علاوه بر این نشاها، در تلاشی مشابه ۵۰۰ اصله درختچه آقطی هم در فضای گلخانه‌ای این منطقه، تولید شده است.