توضیحات وزارت فرهنگ درباره شائبه واگذاری مدیریت کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
توضیحات وزارت فرهنگ درباره شائبه واگذاری مدیریت کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

توضیحات وزارت فرهنگ درباره شائبه واگذاری مدیریت کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پی انتشار خبری در خصوص نامۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری مدیریت کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نکاتی به منظور تنویر افکار عمومی اعلام می شود:۱ـ مجموعۀ […]توضیحات وزارت فرهنگ درباره شائبه واگذاری مدیریت کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

در پی انتشار خبری در خصوص نامۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر
واگذاری مدیریت کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد
کتابخانه های عمومی کشور، نکاتی به منظور تنویر افکار عمومی اعلام می شود:
۱ـ
مجموعۀ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از ذخایر فرهنگی ارزشمند حوزۀ
فرهنگ و هنر کشور عزیزمان و در  دهه های مختلف محملی برای اعتلای فعالیت
های فرهنگی سازنده بوده است.
۲ـ .تقویت – حمایت و کمک همه جانبه – 
کانون پرورش فکر ی کودکان – استفاده از ظرفیت همه بخش های فرهنگی هنری برای
هم افزایی با این کانون  اهتمام جدی وزارت ارشاد به عنوان متولی سیاستگذار
و مرجع فعالیت های فرهنگی در دولت است
۳٫وزیر محترم فرهنگ و ارشاد
اسلامی خود عضو مجمع عمومی این کانون بوده و در کنار دیگر اعضای مجمع
عمومی، به ویژه وزیر محترم آموزش و پرورش وظیفۀ سیاستگذاری و نظارت کلان بر
این نهاد را بر عهده دارد.
۳ـ از ویژگی های مثبت دولت مردمی، هماهنگی کامل میان وزرا و وزارتخانه ها و همدلی برای حل مشکلات است.
۴ـ
در این خصوص، نظر کارشناسی وزارت فرهنگ به تمامی دستگاه های ذینفع ارسال و
سپس در کمیته و کمیسیون تخصصی مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت. 
۵ـ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن آنکه انتشار یک گزارش کارشناسی را که
هنوز فرایند بررسی های قانونی خود را حتی در کمیته و کمیسیون های تخصصی
دولت نیز شروع نکرده، عملی نادرست می داند و جوسازی ها و انتشار اخبار
دروغین نظیر تعطیلی و انحلال کتابخانه های کانون را نیز عملی غیر اخلاقی و
در عین حال متوقع از سوی برخی جریان ها می داند، تأکید می کند اصل درخواست
برای حمایت بیشتر، تقویت و هم افزایی جریان فرهنگی و اصیل و ترویج
کتابخوانی بوده است و هر تصمیمی در حوزۀ فرهنگی دولت مردمی به پشتوانه کسب
دیدگاه ها و نظرات کارشناسی دلسوزان و خبرگان اتفاق می افتد که موضوع اخیر
نیز تابعی از این رویکرد کلان است.
۶. خدمات و  زحمات بی شائبه همکاران
عزیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شایسته تقدیر بوده و بیان 
دیدگاه های دلسوزانه موافق یا مخالف با اصل این پیشنهاد، موجب بهره مندی
بیشتر دستگاه های فرهنگی از نظرات کارشناسی و تخصصی عرصه فرهنگ می شود.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی