معاون گردشگری آذربایجان‌ شرقی از توسعه گردشگری تجاری و صنعتی مابین استان و کشورهای همسایه خبر داد.


معاون گردشگری آذربایجان‌ شرقی از توسعه گردشگری تجاری و صنعتی مابین استان و کشورهای همسایه خبر داد.