شهردار منطقه ۷ تبریز از توزیع بیش از ۹۹ تن آسفالت در جنوب غرب تبریز در خیابان ابوذر خبر داد. به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: مسیرهای کوی شبنم و کوی پنج متری ۱۰صبا واقع در آخماقیه به صورت کلی در دست آسفالت‌ریزی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه […]شهردار منطقه ۷ تبریز از توزیع بیش از ۹۹ تن آسفالت در جنوب غرب تبریز در خیابان ابوذر خبر داد.

به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: مسیرهای کوی شبنم و کوی پنج متری ۱۰صبا واقع در آخماقیه به صورت کلی در دست آسفالت‌ریزی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این مسیرها به صورت خاکی بود و تردد برای شهروندان با مشکل همراه بود، اظهار کرد: آسفالت کلی در این دو مسیر طی هفته گذشته انجام شد و پس از انجام عملیات تسطیح، رگلاژ و زیرسازی نسبت به آسفالت‌ریزی اقدام شد.
رشتبری ابعاد کلی این دو مسیر را ۹۲۰ متر مربع عنوان کرد و افزود: آسفالت توزیع شده در مسیر کوی شبنم بیش از ۵۵ تن و ۱۰ متری کوی صبا نیز بیش از ۴۴ تن است.