اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱، اقدام به توزیع ۳۰ تن آسفالت در چند مسیر سطح این منطقه کردند. به گزارش قلم پرس، هم اکنون اکیپ‌های فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱ در حال انجام ساماندهی مسیرهای خیابان ابن سینا و کوچه‌های زهره شرقی و غربی واقع در ولیعصر (عج) هستند که طرح اصلاح مسیر […]اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱، اقدام به توزیع ۳۰ تن آسفالت در چند مسیر سطح این منطقه کردند.

به گزارش قلم پرس، هم اکنون اکیپ‌های فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱ در حال انجام ساماندهی مسیرهای خیابان ابن سینا و کوچه‌های زهره شرقی و غربی واقع در ولیعصر (عج) هستند که طرح اصلاح مسیر با توزیع ۳۰ تن آسفالت به اتمام رسیده است.