اکیپ های معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه ۱ در قالب طرح “نگهداشت شهری” اقدام به توزیع آسفالت، لکه گیری و چاله زدائی در چند مسیر سطح این منطقه کردند. به گزارش قلم پرس،  شهرداری منطقه ۱ در تداوم طرح  ” نگهداشت شهری ” اقدامات لکه گیری، چاله زدائی و توزیع آسفالت را در چند […]اکیپ های معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه ۱ در قالب طرح “نگهداشت شهری” اقدام به توزیع آسفالت، لکه گیری و چاله زدائی در چند مسیر سطح این منطقه کردند.

به گزارش قلم پرس،  شهرداری منطقه ۱ در تداوم طرح  ” نگهداشت شهری ” اقدامات لکه گیری، چاله زدائی و توزیع آسفالت را در چند مسیر مهم و پر تردد منطقه را انجام و به اتمام رساند.