مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی، تنوع‌سازی موزه‌ها و جلب مشارکت مردمی در حراست از مواریث فرهنگی را اهداف غایی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان عنوان کرد.


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی، تنوع‌سازی موزه‌ها و جلب مشارکت مردمی در حراست از مواریث فرهنگی را اهداف غایی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان عنوان کرد.