شهردار تبریز تملک واحدهای مخروبه را موضوعی اساسی در هسته مرکزی شهر دانست و گفت: اگر میراث فرهنگی با ما همکاری کند، این خانه‌ها و مجموعه‌ها را تملک می‌کنیم. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار عصر امروز در جریان دیدار با خانواده‌های معظم شهدا در قالب قرار خدمت شهرداری منطقه ۸، اظهار کرد: برخی از […]شهردار تبریز تملک واحدهای مخروبه را موضوعی اساسی در هسته مرکزی شهر دانست و گفت: اگر میراث فرهنگی با ما همکاری کند، این خانه‌ها و مجموعه‌ها را تملک می‌کنیم.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار عصر امروز در جریان دیدار با خانواده‌های معظم شهدا در قالب قرار خدمت شهرداری منطقه ۸، اظهار کرد: برخی از دغدغه‌های خانواده‌های شهدا را امروز در بازدید از سطح حوزه منطقه ۸ مشاهده کردیم. این مشکلات محصول یک شب نیست و سالیان سال است به وجود آمده است.