تمدید زمان انتخابات در استان آذربایجان شرقی تا ساعت ۲۲
تمدید زمان انتخابات در استان آذربایجان شرقی تا ساعت ۲۲

دبیر ستاد انتخابات آذربیجان شرقی گفت: بنا بر تشخیص وزیر کشور زمان انتخابات در استان آذربایجان شرقی تا ساعت 22 تمدید شد.

به گزارش قلم پرس، مرتضی محمدزاده با بیان اینکه در تمام شعبات روند انتخابات ادامه دارد، اظهار داشت: بنا بر تشخیص وزیر کشور زمان انتخابات در استان آذربایجان شرقی تا ساعت ۲۲ تمدید شد.
وی افزود: استثناعا در روستاهایی که رای دهنده نداشته باشند با تشخیص فرماندار حوزه انتخابیه شعبه جمع آوری خواهد شد
. دبیر ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: در دیگر شعبات استان نیز بنا بر میزان رای دهندگان و مراجعه کنندگان با تشخیص استاندار عمل خواهد شد. وی در ادامه در خصوص تاثیر استفاده از دستگاه احراز هویت در روند انتخابات خاطرنشان کرد: بر اولین بار در همه شعبه ها احراز هویت به صورت الکترونیکی انجام می شود و به دلیل احراز هویت در حداقل زمان اشتباهات احتمالی به صفر رسیده است.