مهدی ترابی معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین به همراه جمعی از مدیران ارشد شهرداری قزوین و همچنین اعضای شورای اسلامی این شهر از تفرجگاه عینالی بازدید کردند.   به گزارش قلم پرس، مهدی ترابی ضمن قدردانی از مهمان‌نوازی خوب شهرداری تبریز و تشکر از زحمات عوامل اجرایی سازمان عینالی گفت مجموعه بزرگ عینالی در موقعیت جغرافیایی […]مهدی ترابی معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین به همراه جمعی از مدیران ارشد شهرداری قزوین و همچنین اعضای شورای اسلامی این شهر از تفرجگاه عینالی بازدید کردند.

  به گزارش قلم پرس، مهدی ترابی ضمن قدردانی از مهمان‌نوازی خوب شهرداری تبریز و تشکر از زحمات عوامل اجرایی سازمان عینالی گفت مجموعه بزرگ عینالی در موقعیت جغرافیایی خوب و مناسبی از شهر قرار گرفته و توصیه می کنم حتما گردشگران سایر شهرها نیز از این فرصت استفاده کرده و از تفرجگاه عینالی بازدید کنند.