تفاوت رختکن تیم های ملی ایران و مراکش + عکس
تفاوت رختکن تیم های ملی ایران و مراکش + عکس

مساله جالبی که در عکس های رختکن های تیم ملی ایران و مراکش به چشم می خورد میز پذیرایی تیم ها هست، رختکنن تیم ملی مراکش پر از انواع میوه  ها و خوردنی ها است اما روی میز رختکن تیم ملی ایران تنها چدن عدد میوه و بیسکوییت با کلی آب معدنی قرار داده شده […]

مساله جالبی که در عکس های رختکن های تیم ملی ایران و مراکش به چشم می خورد میز پذیرایی تیم ها هست، رختکنن تیم ملی مراکش پر از انواع میوه  ها و خوردنی ها است اما روی میز رختکن تیم ملی ایران تنها چدن عدد میوه و بیسکوییت با کلی آب معدنی قرار داده شده است.