تعیین ۸۰ نقطه در تبریز برای سرمایه گذاری
تعیین ۸۰ نقطه در تبریز برای سرمایه گذاری

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای شهر تبریز از اجرای سیاست‌های تشویقی برای سرمایه گذاری در تبریز خبر داده و گفت: بر همین اساس ۸۰ نقطه از تبریز برای اجرای این سیاست‌های تشویقی تعیین شده است.

به گزارش قلم پرس، غلامحسین مسعودی ریحان با بیان این مطلب اظهار داشت: با مشارکت مردم، سرمایه گذاران، دانشجویان و… شیوه‌نامه جدیدی تصویب شده است که امیدوارم با اجرای آن میزان مشارکت سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری افزایش یابد.

او ادامه داد: رفاه شهروند به کسب و کار بستگی دارد و اگر در شهری کسب و کار ایجاد شود رفاه  و معیشت شهروندان نیز افزایش می‌یابد.

مسعودی ریحان در بخش دیگری از سخنان خود استارت آپ ها را بزرگترین عامل توسعه کسب و کار دانست و افزود:  برای نخستین بار در شورای شهر تبریز جلسه‌ای با این شرکت ها برگزار شد و مقرر شد بخشی از پروژه جواهر در اختیار این شرکت ها قرار گیرد.

عضو شورای شهر تبریز ادامه داد: در راستای اهمیت به جوانان و ایده‌های آنها، توسعه و رونق کسب و کار در شهر، حدود یک هزار متر مربع از پروژه جواهر به این استارت آپ ها اختصاص می یابد.