تعطیلی کلیه مدارس استان آذربایجان شرقی در روز شنبه سوم اسفند ۹۸
تعطیلی کلیه مدارس استان آذربایجان شرقی در روز شنبه سوم اسفند ۹۸

کلیه  مدارس در  استان  آذربایجانشرقی روز شنبه مورخ ۳اسفند ماه ۹۸تعطیل اعلام میگردد.

به گزارش قلم پرس، بنا بر اطلاعیه اداره کل موزش و پررورش آذربایجان شرقی،  به دلیل حضور حماسی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی وقدردانی از همه نیروهای مشارکت کننده در اجرای این امر مهم وبه دلیل اینکه اکثر مدارس وهمکاران عزیز در برگزاری انتخابات مسئولیت دارند. همچنین دسترسی جاده های موصلاتی روستایی استان باسختی انجام میگیرد . کلیه  مدارس در  استان  آذربایجانشرقی روز شنبه مورخ ۳اسفند ماه ۹۸تعطیل اعلام میگردد.