به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اشاره به صدور رای کمیسیون ماده ۲۰ در راستای تعطیلی مغازه های تغییر صنف داده قیزبستی بازار گفت: در این عملیات ۱۶ واحد صنفی میوه‌فروشی که طی سالیان اخیر با تغییر کاربری، در بازار قیزبستی فعالیت داشته و موجب بر هم‌زدن بافت کالبدی و تاریخی این […]

به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اشاره به صدور رای کمیسیون ماده ۲۰ در راستای تعطیلی مغازه های تغییر صنف داده قیزبستی بازار گفت: در این عملیات ۱۶ واحد صنفی میوه‌فروشی که طی سالیان اخیر با تغییر کاربری، در بازار قیزبستی فعالیت داشته و موجب بر هم‌زدن بافت کالبدی و تاریخی این بازار شده بود، امروز پس از صدور رای صادره از کمیسیون بند ۲۰ و منقضی شدن مهلت مقرر، توسط واحد تشخیص مزاحمت منطقه ۸، تعطیل شده و از تداوم فعالیت آنها در محل فعلی جلوگیری به عمل آمد.
وی افزود: این اقدام با عنایت به مغایرت صنف میوه‌فروشی با بافت کالبدی و تاریخی بازار قیزبستی و با عنایت به ثبت جهانی بازار سر پوشیده تبریز  به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان که روزانه گردشگران داخلی و خارجی متعددی از این بازار بازدید می‌کنند، انجام پذیرفته و ۱۶ واحد صنفی میوه‌فروشی تعطیل و جمع‌آوری گردید.
لازم به ذکر است طرح مقابله با تغییر کاربری اصناف بازار تاریخی تبریز در طول تاریخ فعالیت شهرداری منطقه ۸، بی سابقه بوده که منجر به حفظ کاربری سراها، راسته‌ها و تیمچه‌های بازار تاریخی تبریز مطابق کاربری‌های قبلی خواهد شد.
شایان ذکر است این اقدام  با توجه به شکایت برخی از اصناف و کسبه بازار تبریز و اعتراض اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان اجرایی شده است.