تعطیلی مدارس برخی مناطق استان به دلیل بارش برف و برودت هوا + جزئیات
تعطیلی مدارس برخی مناطق استان به دلیل بارش برف و برودت هوا + جزئیات

به دلیل بارش برف و شدت برودت هوا روز یکشنبه۸ بهمن ماه بنا به اطلاعیه اداره کل آموزش و پروررش آذربایجان شرقی  در برخی نقاط استان مدارس تعطیل اعلام شد. به گزارش قلم پرس جزئیات تعطیلی مدارس به شرح ذیر است: در شهرستان اهر مدارس کلیه مقاطع تحصیلی  مناطق روستائی در دو نوبت صبح و […]

به دلیل بارش برف و شدت برودت هوا روز یکشنبه۸ بهمن ماه بنا به اطلاعیه اداره کل آموزش و پروررش آذربایجان شرقی  در برخی نقاط استان مدارس تعطیل اعلام شد.

به گزارش قلم پرس جزئیات تعطیلی مدارس به شرح ذیر است:

در شهرستان اهر مدارس کلیه مقاطع تحصیلی  مناطق روستائی در دو نوبت صبح و بعداز ظهرتعطیل میباشد و مدارس کلیه مقاطع  مناطق شهری با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند کرد.

در شهرستان هوراند و منطقه نظر کهریزی و  شهرستان ورزقان مدارس کلیه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق شهری و مناطق روستائی تعطیل خواهند بود

 

در شهرستان کلیبر مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق روستایی در  نوبت صبح تعطیل است، در مدارس شهری ، پیش دبستانی ،استثنایی و ابتدایی در نوبت صبح تعطیل و متوسطه اول و دوم بایک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع خواهد شد.

در منطقه خاروانا کلیه مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی در نوبت صبح با یکساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهد شد.

در منطقه خواجه کلیه مقاطع تحصیلی  مناطق روستائی در دو نوبت صبح و بعداز ظهرتعطیل میباشد و مدارس کلیه مقاطع  تحصیلی مناطق شهری با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند کرد

در شهرستان چاراویماق  مدارس کلیه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق شهری و مناطق روستائی تعطیل خواهند بود

در منطقه ترکمانچای کلیه مقاطع تحصیلی مدارس مناطق شهری و مناطق روستایی در نوبت صبح تعطیل خواهند بود.

در شهرستان هشترود کلیه مقاطع تحصیلی مدارس مناطق شهری و مناطق روستایی در نوبت صبح و بعداز ظهر تعطیل خواهند بود.

در  شهرستان هریس  مدارس کلیه ی مقاطع تحصیلی  مناطق روستایی در شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود .در مناطق شهری، مراکز پیش دبستانی و استثنایی تعطیل خواهد بود و مدارس  مقاطع ابتدایی،  متوسطه ی دوره ی اول و دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع خواهند شد.

 

در منطقه مهربان  مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و استثنایی در مناطق شهری و روستایی شیفت قبل از ظهر تعطیل می باشد و مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم اعم از مناطق شهری و مناطق روستایی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع خواهند شد.

در منطقه مراغه  شیفت صبح کلیه مدارس بخش سراجو در تمامی مقاطع تحصیلی ، مدارس مقطع ابتدایی روستاهای بخش مرکزی تعطیل است و کلیه مدارس شهری مراغه با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در شهرستان سراب  مدارس کلیه ی مقاطع تحصیلی  مناطق روستایی در شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود، در مناطق شهری کلیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع خواهند شد.

در منطقه کاغذکنان(شهرستان سراب) مدارس مقاطع تحصیلی پیش دبستانی و ابتدائی  مناطق روستایی در شیفت صبح  تعطیل خواهند بود .

در منطقه اسکو و شهر جدید سهند مدارس مقاطع تحصیلی پیش دبستانی  مناطق روستایی و شهری در شیفت صبح  تعطیل خواهند بود و سایر مقاطع تحصیلی ( ابتدایی، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم ) با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.