معاون گردشگری آذربایجان شرقی از تصویب چهار طرح گردشگری ‌کشاورزی در استان خبر داد.


معاون گردشگری آذربایجان شرقی از تصویب چهار طرح گردشگری ‌کشاورزی در استان خبر داد.