پیشنهاد شهردار تبریز مبنی بر تدوین دفترچه ارزیابی املاک در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز تصویب شد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص کارکرد هیئت های ارزیابی املاک، اظهار کرد: مبانی انتخاب افراد برای هیئت های ارزیابی املاک بر اساس قانون صورت می‌گیرد. با این […]پیشنهاد شهردار تبریز مبنی بر تدوین دفترچه ارزیابی املاک در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز تصویب شد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص کارکرد هیئت های ارزیابی املاک، اظهار کرد: مبانی انتخاب افراد برای هیئت های ارزیابی املاک بر اساس قانون صورت می‌گیرد. با این حال پیشنهاد ما این است که این هیئت ها را کنار بگذاریم و شورا فرصت سه ماهه‌ای به شهرداری بدهد که دفترچه‌ای تدوین کنیم تا در شورا به تصویب برسد.