سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز از تصویب طرح منظر شهری، بدنه سازی و الزامات نمای مسکونی کوی خاوران در کمیسیون ماده ۵ تبریز خبر داد. به گزارش قلم پرس، محمد عزتی با اعلام این خبر گفت: کوی خاوران، جزو پروژه‌های شاخص شهر تبریز است که با طرح شهرسازی خاص و متفاوت از بقیه […]سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز از تصویب طرح منظر شهری، بدنه سازی و الزامات نمای مسکونی کوی خاوران در کمیسیون ماده ۵ تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس، محمد عزتی با اعلام این خبر گفت: کوی خاوران، جزو پروژه‌های شاخص شهر تبریز است که با طرح شهرسازی خاص و متفاوت از بقیه بافت شهر و ویژگی‌های منحصر به فرد در منتهی الیه شرق تبریز و در محدوده شهرداری منطقه ۹ شکل گرفته است.