تشکیل کمیته بررسی دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان سازمانهای مناطق آزاد
تشکیل کمیته بررسی دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان سازمانهای مناطق آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، گزارشی از صورت‌های مالی و عملکرد سازمان مناطق آزاد اروند، ماکو، انزلی، قشم، کیش و ارس مربوط به سال مالی ۱۳۹۴ به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کرد. به گزارش قلم پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه هدف […]

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، گزارشی از صورت‌های مالی و عملکرد سازمان مناطق آزاد اروند، ماکو، انزلی، قشم، کیش و ارس مربوط به سال مالی ۱۳۹۴ به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کرد.

به گزارش قلم پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه هدف از ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را جلب سرمایه گذاری و توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های این مناطق در جهت توسعه کشور تاکید شده است.
در این جلسه دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، گزارشی از صورت های مالی و عملکرد سازمان مناطق آزاد اروند، ماکو، انزلی، قشم، کیش و ارس مربوط به سال مالی ۱۳۹۴ ارائه کرد که پس از بحث و بررسی ضمن تقدیر از برگزاری بموقع و مطلوب مجامع عمومی سالیانه سازمانهای مناطق آزاد، صورت های مالی مناطق آزاد مذکور به تصویب رسید.
در این نشست همچنین دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و دبیرخانه شورا، با بررسی دستورالعمل مربوطه در مورد سفرهای خارجی کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تصمیم گیری نماید.
در ادامه این نشست که وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی و استانداران خراسان رضوی، کرمانشاه و مازندران نیز حضور داشتند، اصلاح گرایش و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید.