علی اصفهانی در گفتگو با میزان تصریح کرد: بلافاصله پس از حادثه پرونده قضایی تشکیل و دستور دستگیری متهمان صادر شد. دادستان مرکز استان اصفهان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حا‌دثه هیچکس آسیب ندیده است و دستگاه قضا با جدیت موضوع را دنبال می‌کند؛ بنابراین گزارش، اتوبوس پرسپولیس در اصفهان و در آستانه بازی با […]

علی اصفهانی در گفتگو با میزان تصریح کرد: بلافاصله پس از حادثه پرونده قضایی تشکیل و دستور دستگیری متهمان صادر شد.

دادستان مرکز استان اصفهان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حا‌دثه هیچکس آسیب ندیده است و دستگاه قضا با جدیت موضوع را دنبال می‌کند؛ بنابراین گزارش، اتوبوس پرسپولیس در اصفهان و در آستانه بازی با ذوب آهن از سوی تعدادی افراد مجهول الهویه که از بالای یک پل هوایی عابر پیاده نارنجک‌های دستی به سمت اتوبوس پرسپولیسی‌ها پرتاب می‌کردند مورد حمله قرار گرفتند که این اقدام باعث شکستن سه شیشه اتوبوس شد.

انتهای پیام/