تشکیل مجمع عدالت و توسعه در شهرستان برای استقرار عدالت و آبادانی منطقه ضروری است
تشکیل مجمع عدالت و توسعه در شهرستان برای استقرار عدالت و آبادانی منطقه ضروری است

فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به گفتمان غالب دولت آقای رئیسی مبنی بر عدالت و توسعه؛  تشکیل مجمع عدالت و توسعه در شهرستان را برای استقرار عدالت و آبادانی منطقه ضروری دانست. مسعود سعادتی در جلسه هماهنگی تشکیل مجمع عدالت و توسعه برای اولین بار در شهرستان افزود: این مجمع دارای اساسنامه بوده و […]


فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به گفتمان غالب دولت آقای رئیسی مبنی بر عدالت و توسعه؛  تشکیل مجمع عدالت و توسعه در شهرستان را برای استقرار عدالت و آبادانی منطقه ضروری دانست.

مسعود سعادتی در جلسه هماهنگی تشکیل مجمع عدالت و توسعه برای اولین بار در شهرستان افزود: این مجمع دارای اساسنامه بوده و با ترکیب مجموعه‌ای از مدیران؛ معتمدین؛ سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شهرستان با هدف بررسی دقیق و عمیق امور سرمایه گذاری و توسعه ای در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی آغاز به کار خواهد نمود.

وی با اشاره به اینکه معضل اول و آخر شهرستان میانه؛ اشتغال است تصریح کرد: نبود عدالت در توسعه  سبب ایجاد مسائل و مشکلات بسیاری از جمله اشتغال است.

سعادتی با تصریح بر اینکه امروز فاصله طبقاتی در بالاترین حد ممکن قرار دارد گفت: ضمن توجه به امر توسعه و سرمایه گذاری باید با توزیع عادلانه ثروت در جامعه به استقرار عدالت کمک کرد.

فرماندار ویژه میانه با اشاره بر اینکه شهرستان میانه در صنعت و کشاورزی و در اولویت بعدی در گردشگری از ظرفیت بالایی برخوردار است بر جهت دهی به سرمایه گذاریها تاکید کرد.

وی لزوم حمایت از سرمایه گذاران موجود و فراهم کردن زمینه برای سرمایه گذاری های جدید را ضروری برشمرد و بر جایگزینی رویکرد کارآفرینی و اشتغالزایی با رویکرد توسعه ای مراکز حمایتی تاکید کرد.

سعادتی اضافه کرد: از اعضای مجمع انتظار می رود تا در حوزه ها و ظرفیتهای مختلف؛ جهت گیری آینده شهرستان و چگونگی بهره گیری از دانش بنیان ها برای شکوفایی پتانسیل ها را با اراِئه راهکارهای استراتژیک مشخص کنند.