معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از آغاز اصلاح سنگفرش در مجاورت درب انجمن بازار خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی با اعلام این مطلب افزود: به دلیل شکستگی و تخریب سنگفرش پیاده روهای مجاور درب انجمن، عملیات مرمت و اصلاح با سنگ اسپراخون اجرا شد. وی افزود: این عملیات به منظور استانداردسازی معابر […]معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از آغاز اصلاح سنگفرش در مجاورت درب انجمن بازار خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی با اعلام این مطلب افزود: به دلیل شکستگی و تخریب سنگفرش پیاده روهای مجاور درب انجمن، عملیات مرمت و اصلاح با سنگ اسپراخون اجرا شد.
وی افزود: این عملیات به منظور استانداردسازی معابر محدوده مرکزی شهر انجام پذیرفته و طی آن سنگفرش قسمت‌های مورد نیاز ترمیم شد.