شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: در راستای کاهش حوادث ترافیکی و اجرای اصولی عملیات ترافیکی در معابر و شریان‌های این حوزه، کارشناسان حمل و نقل و ترافیک منطقه با ارائه راهکارها و متدهای بروز، در صدد تدوین برنامه جامع ترافیکی برای معابر و گذرهای این حوزه هستند. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده افزود: اجرای […]شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: در راستای کاهش حوادث ترافیکی و اجرای اصولی عملیات ترافیکی در معابر و شریان‌های این حوزه، کارشناسان حمل و نقل و ترافیک منطقه با ارائه راهکارها و متدهای بروز، در صدد تدوین برنامه جامع ترافیکی برای معابر و گذرهای این حوزه هستند.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده افزود: اجرای برنامه‌های ترافیکی کوتاه‌مدت و نیز تدوین برنامه‌های بلندمدت جهت مدیریت بهینه ترافیک در جنوب شرق تبریز در دستور کار عوامل ذی‌ربط منطقه ۹ بوده و در این راستا اقدامات موثری در حال انجام است.