‌معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ از تداوم لایروبی، پاکسازی و شستشوی کانال های سطح منطقه بصورت شبانه روزی توسط عوامل خدمات شهری این منطقه خبر داد. به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: لایروبی، پاکسازی و شستشوی کانال های سطح منطقه همه روزه توسط عوامل زحمتکش خدمات شهری و […]‌معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ از تداوم لایروبی، پاکسازی و شستشوی کانال های سطح منطقه بصورت شبانه روزی توسط عوامل خدمات شهری این منطقه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: لایروبی، پاکسازی و شستشوی کانال های سطح منطقه همه روزه توسط عوامل زحمتکش خدمات شهری و اکیپ اگوی منطقه ۸ انجام می گیرد تا از گرفتگی کانال ها و انتشار بوی نامطبوع در معابر سطح حوزه پیشگیری شود.
وی ادامه داد: در این عملیات به منظور جلوگیری از انتشار بوهای نامساعد موقع تخلیه، بعد از تخلیه لجن ها از آب‌روها و کانالهای سطح حوزه، همه معابر پیرامون شستشو می شود.