عملیات زیرسازی مسیر اصلی شهرک یاغچیان توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز همچنان تداوم دارد. به گزارش قلم پرس، عملیات زیرسازی مسیر اصلی شهرک یاغچیان به منظور آسفالت‌ریزی اساسی در قسمت ورودی این شهرک توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه، همچنان در حال اجرا است. همچنین این معاونت، در تداوم روان‌سازی عبور و مرور در معابر سطح […]عملیات زیرسازی مسیر اصلی شهرک یاغچیان توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز همچنان تداوم دارد.

به گزارش قلم پرس، عملیات زیرسازی مسیر اصلی شهرک یاغچیان به منظور آسفالت‌ریزی اساسی در قسمت ورودی این شهرک توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه، همچنان در حال اجرا است.
همچنین این معاونت، در تداوم روان‌سازی عبور و مرور در معابر سطح حوزه این منطقه، ورودی کوی شمس آباد را هم زیرسازی می‌کند.