معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز، عملیات تکمیلی اصلاح آب‌روهای بلوار آزادی را به انجام رسانده است. به گزارش قلم پرس، اصلاح آب‌روهای بلوار آزادی برای تعریض مسیر و بهسازی محیط شهری در حدفاصل ابتدای زیرگذر شهید منتظری تا میدان آبرسان توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه به انجام رسیده و فقط قسمت […]معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز، عملیات تکمیلی اصلاح آب‌روهای بلوار آزادی را به انجام رسانده است.

به گزارش قلم پرس، اصلاح آب‌روهای بلوار آزادی برای تعریض مسیر و بهسازی محیط شهری در حدفاصل ابتدای زیرگذر شهید منتظری تا میدان آبرسان توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه به انجام رسیده و فقط قسمت اندکی از این پروژه باقیمانده بود که برای تکمیل این عملیات، جدول‌گذاری آب‌روها در حدفاصل خیابان گلگشت و گلباد به انجام رسیده است.
بنا بر اعلام معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز، عملیات تکمیلی اصلاح آب‌روهای بلوار آزادی با دال‌های بتنی سرپوشیده و با انجام دریچه‌گذاری و سپس آسفالت‌ریزی به اتمام می‌رسد.