تداوم عملیات احداث دومین ایستگاه خدماتی رفاهی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال
تداوم عملیات احداث دومین ایستگاه خدماتی رفاهی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال

تداوم عملیات احداث دومین ایستگاه خدماتی رفاهی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز از تداوم عملیات احداث دومین ایستگاه خدماتی و رفاهی با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و با مشارکت بخش خصوصی خبر داد. به گزارش شهریار ، مهدی کیانی سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری […]
تداوم عملیات احداث دومین ایستگاه خدماتی رفاهی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز از تداوم عملیات احداث دومین ایستگاه خدماتی و رفاهی با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش شهریار ، مهدی کیانی سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز از تداوم اجرای عملیات سرویس بهداشتی با تجهیزات هوشمند در ورودی شهر تبریز از سمت صوفیان خبر داد و گفت: طرح احداث ایستگاه های خدماتی رفاهی شامل سوغات سرا، راهنمای گردشگری و سرویس بهداشتی با تجهیزات هوشمند است که دومین ایستگاه خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی در دو ماه آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه گفت: هدف از اجرای این طرح رفع نیاز شهروندان و بویژه مسافران در معابر ورودی شهر میباشد و طرح ایستگاه های خدماتی رفاهی برای اولین بار در جوار بزرگراه کسایی و محدوده ائل باغی با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شده است.