اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ عملیات اجرائی پروژه زمین فوتبال واقع در میدان ولی امر را با نصب پایه و فنس و تسطیح محوطه با شن تداوم دادند. به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۱ در راستای اجرای پروژه های حوزۀ سلامت شهروندی و ایجاد بسترهای مناسب برای بهره مندی شهروندان بویژه […]اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ عملیات اجرائی پروژه زمین فوتبال واقع در میدان ولی امر را با نصب پایه و فنس و تسطیح محوطه با شن تداوم دادند.

به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۱ در راستای اجرای پروژه های حوزۀ سلامت شهروندی و ایجاد بسترهای مناسب برای بهره مندی شهروندان بویژه کودکان و نوجوانان از محیط‌های پر نشاط و ورزشی اقدام به اجرای احداث پروژه زمین فوتبال چمن مصنوعی در مسیر ضلع غربی میدان ولی امر کرده که این پروژه هم اکنون با سرعت در حال انجام است.
اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی در حال انجام مراحل نصب پایه و فنس و تسطیح محوطه این زمین با شن هستند.