شهرداری منطقه ۲ تبریز عملیات آسفالت‌ریزی خیابان نور یاغچیان را به اتمام رسانده و این عملیات را در تلاشی مشابه همچنان در فلکه فردوس، تداوم بخشیده است. به گزارش قلم پرس، موسی علی پور شهردار منطقه ۲ با اعلام اینکه عملیات آسفالت‌ریزی در معابر سطح حوزه توسط معاونت فنی و عمرانی این شهرداری در راستای […]شهرداری منطقه ۲ تبریز عملیات آسفالت‌ریزی خیابان نور یاغچیان را به اتمام رسانده و این عملیات را در تلاشی مشابه همچنان در فلکه فردوس، تداوم بخشیده است.

به گزارش قلم پرس، موسی علی پور شهردار منطقه ۲ با اعلام اینکه عملیات آسفالت‌ریزی در معابر سطح حوزه توسط معاونت فنی و عمرانی این شهرداری در راستای تسهیل تردد شهروندان همچنان تداوم دارد، گفت: در همین راستا، آسفالت‌ریزی فلکه فردوس به طرف قائم اجرا شده و برای این امر از حدود ۸۰ تن آسفالت استفاده می‌شود.
وی افزود: در ادامه این فعالیت، همچنین آسفالت‌ریزی خیابان نور شهرک یاغچیان با استفاده از حدود ۲۲۰ تن آسفالت به انجام رسیده است.